Płatnik składek ZUS co miesiąc przesyła właściwy formularz RMUA. Z pewnością każdy producent formularzy rmua, musi zamieścić na nim wszelkie potrzebne dane. Gotowe formularze to bez wątpienia duża komfort dla płatnika, będzie to istotne również ze względu na obowiązek dostarczenia formularza co miesiąc na czas. Nie można ale pozwolić sobie na dowolność, a dane które powinny odnaleźć się na formularzu, określa właściwa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Obecnie formularze te można wysyłać w formie elektronicznej, jednakże jeśliby powinniśmy spełnić formularz tradycyjny, właściwie jest poszukać na przykład drukarni, jaka dostarczy nam odpowiednie druki. Co do terminów składania formularzy przyjmuje się właściwie 5, 10 i 15 dzień miesiąca.